1xbet体育投注

图片
 
   您现在的位置: 首页>代表园地>人大艺苑>代表墨韵>陈振濂
    代表墨韵
        陈振濂
        柳 村
        高法根
        张 勇
        葛彰生
        陈博君
        程 行
        管庆伟
        黄裕成
        陈万奔
陈振濂    
行书 屏间架上七言联
行草斗方 擘窠榜书
行草条幅 明李梦阳菊诗
行草中堂 唐李白诗
行草中堂 唐长藉诗
行书横幅 心纳万境
行草横幅 一月之间三赴京
隶书中堂 花间一壶酒
隶书中堂 放翁自赞
隶书中堂 宋陆游诗